Bel ons vandaag: +31 615323894

Algemene voorwaarden

Duur en geldigheid

Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van inschrijving tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.

Beëindiging lidmaatschapsovereenkomst

U kunt deze overeenkomst alleen schriftelijk beëindigen door het formulier genaamd 'beëindiging lidmaatschap' in te vullen. Dit formulier is te downloaden op beëindiging lidmaatschap. Wanneer u het formulier ondertekend opstuurt naar het secretariaat, ontvangt u binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging retour.

Tenminste 1 kalendermaand voor afloop van uw (kwartaal)lidmaatschap kunt u opzeggen. Wanneer u niet tijdig opzegt, wordt uw lidmaatschap automatisch met dezelfde periode verlengd.

Wijzigingen

Lestijden, het aanbod van activiteiten en contributie kunnen wijzigen. Contributiewijzigingen worden vastgesteld in de ledenvergadering. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd, wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Betalingen

Betalingen vinden steeds vooraf plaats. Bij inschrijving betaalt u eenmalig administratiekosten en de contributie van de resterende maanden tot aan het eerst volgende kwartaal.

Betalingen van de administratiekosten en contributie zijn alleen mogelijk via automatische incasso. Door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst machtigt u ons tot automatische incasso van deze bedragen. Inschrijfgeld voor evenementen, toernooien en/of examens kunnen alleen contant afgerekend worden.

Wanneer de bank een incasso weigert, bent u verplicht binnen 30 dagen aan uw betalingsverplichting te voldoen. Wanneer de bank meer dan drie keer voor hetzelfde kwartaalbedrag een incasso weigert, zal uw lidmaatschap beëindigd worden. Incassokosten komen voor rekening van u.

Bij tussentijdse opzegging vindt er geen terugbetaling van betaalde contributie plaats.

Gezinsleden vanaf 3 personen, 3e persoon betaald 50% van het lidmaatschapsgeld vanaf de 4e persoon is gratis.

Lestijden

Er zijn geen lessen op officiële feestdagen. Dit leidt niet tot contributievermindering. Tijdens de schoolvakanties gelden aangepaste lesroosters. Wij maken wijzigingen tijdig bekend via internet op www.jcmiddelharnis.nl.

Schade aan uw en onze eigendommen

Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw. Ter voorkoming van schade en/of letsel dient u de regels, die vermeld staan in de gedragsregels, op te volgen. JudoClub Middelharnis is niet aansprakelijk voor ontvreemding van of schade aan uw waardevolle spullen. Ter bescherming van uw persoonlijke eigendommen dient u deze zoveel mogelijk thuis te laten of mee te nemen in de sportzaal.

Gedragsregels .

Voor een goede van de gang van zaken, zijn gedragsregels opgesteld die zijn na te lezen op www.jcmiddelharnis.nl. Iedere bezoeker/deelnemer moet deze regels naleven. In voorkomende gevallen kan de leraar of een bestuurslid de betrokken bezoeker/deelnemer verzoeken het gebouw te verlaten en de toegang tot het gebouw ontzeggen.

Promotie

Voor promotionele doeleinden maken wij regelmatig foto's en andere opnames van leden, bezoekers en activiteiten. U verklaart hiermee akkoord te gaan.

Privacy

De vereniging zal persoonlijke gegevens van leden niet aan derden ter beschikking stellen.